MISSIE EN VISIE

Missie

Paramedisch Centrum Maasbree is een overkoepeling voor paramedici in de eerste lijn voor Maasbree en omstreken.  Wij bieden eerstelijns gezondheidszorg dichtbij de woonomgeving van de cliënt aan. We streven naar een nauwe onderlinge samenwerking van de diverse disciplines maar ook naar samenwerking met externe partijen met als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het zorgaanbod. Onderliggend aan de zorg en diensten ligt een holistische visie ten grondslag.

De betrokken zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig door naar een andere specialist, waardoor een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg geleverd door de afzonderlijke disciplines. De zorgvraag is bepalend voor de geleverde zorg en niet het zorgaanbod. De client staat bij ons centraal. Met deze multidisciplinaire zorg wordt zorg geboden passend in de veranderende zorgvraag van de samenleving gericht op de toekomst.


Visie

Paramedisch Centrum Maasbree biedt zorg en begeleiding aan ter voorkoming en behandeling van somatische- of psychosomatische klachten en/of beperkingen in alle leeftijdscategorieën.

Met zowel zorgverleners binnen het Paramedisch Centrum maar ook daarbuiten, werken we intensief samen. Dit gebeurt door structureel overleg en duidelijke verslaglegging naar elkaar toe. We leggen er de nadruk op dat de cliënt medeverantwoordelijk is voor zijn eigen zorgproces door de zelfredzaamheid te bevorderen en het stimuleren in het (her)ontdekken van eigen kracht en mogelijkheden. Een op de hulpvraag afgestemde aanpak wordt in overleg met de cliënt afgesproken.

We houden onze kennis op peil door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied, bij- en nascholing en educatie door collega’s. Op deze wijze willen we een doelmatige zorgverlening aan onze cliënt, verbreding van onze zorgverlening en een hoge kwaliteit van diensten realiseren.

© 2024 paramedischcentrummaasbree.nl
Ontwerp en realisatie door
Libelnet Maasbree